Hoewel er nog eigenlijk niets duidelijk is rondom de wijzigingen die in de ADR in 2017 doorgevoerd gaan worden, zijn de eerste voorstellen al wel gepubliceerd. Op de website van de UNECE zijn de concept wijzigingen ADR 2017 geplaatst in het Engels en het Frans (trans wp15 231 of Amendments to ADR 2015).

Door het tijdschrift Gevaarlijke Lading is een gratis Whitepaper ter beschikking gesteld met een samenvatting van de wijzigingen. De officiële Nederlandse vertaling zal naar verwachting pas in het begin van 2017 verschijnen. De whitepaper bevat dan ook niet de officiële teksten, maar de Nederlandse vertaling van de auteur.

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op Tabel A (deel 3), bijzondere bepalingen, verpakkingsinstructies, markering voor lithiumbatterijen, elektrische uitrusting, en andere zaken.

Enkele items uitgelicht:

  • Er zijn diverse redactionele aanpassingen aangekondigd.

Binnen deel 1 gaat het dan o.a. om aanpassingen ten aanzien van diverse definities (hoofdstukken 1.2 en 1.4). Ook worden items met overgangstermijnen geschrapt en worden er nieuwe overgangstermijnen toegevoegd (hoofdstuk 1.6). Verder gaat het (ook in de overige delen) om tekstvervangingen (bijv. “kenmerking(en)” of “merkteken(s)” door “kenmerk(en)”, vernummeringen, e.d.)

  • Er zijn binnen de 1000-punten-regeling enkele wijzigingen (o.a. UN-nummers toegevoegd in de tabel van 1.1.3.6.3).
  • Ten aanzien van de tunnelcategorie D zijn er enkele wijzigingen m.b.t. de UN-nummers
  • In 2.2.9.1.7 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd m.b.t. lithiumbatterijen. Verder zijn in paragraaf 3.3 items m.b.t. lithiumbatterijen aangepast, waaronder een hoogte van een kenmerk en aanpassingen in diverse bijzondere bepalingen danwel toevoeging van bijzondere bepalingen (bijv. 667 Lithium cellen of Lithiumbatterijen). Een nieuw item 5.2.1.9 Kenmerk lithiumbatterij wordt toegevoegd. Ook ten aanzien van de etiketten (5.2.2.2.2) en documentatie (5.4.1.1.1 (c)) zijn er aanpassingen m.b.t. lithiumbatterijen.
  • In tabel A van deel 3 worden diverse UN-nummers toegevoegd. Daarnaast worden wijzigingen in benamingen aangebracht. Tot slot worden wijzigingen in bepaalde kolommen doorgevoerd (bijv. het toevoegen of schrappen van bijzondere bepalingen).
  • De teksten m.b.t. het gebruik van omverpakkingen bij colli met gelimiteerde hoeveelheden (3.4.11) en vrijgestelde hoeveelheden (3.5.4.3) worden gewijzigd. De relatie met 5.1.2 wordt daarbij explicieter omschreven.
  • Ten aanzien van de verpakkingsinstructies zijn er instructies toegevoegd, geschrapt en gewijzigd.
  • Bij de bijzondere bepalingen ten aanzien van colli die een koel- of conditioneringsmiddel bevatten zijn er aanpassingen gedaan(5.5.3.).
  • Diverse onderdelen van 9.2.2 Elektrische uitrusting zijn gewijzigd en er is een nieuwe subsectie 9.2.7 ‘Voorkomen van andere risico’s veroorzaakt door brandstoffen’ toegevoegd.

Informatie
Mochten er ten aanzien van de aanstaande wijzigingen nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de ADR-veiligheidsadviseur via 0594 – 280 130 of via info@bmdadviesnoord.nl.