Strenger toezicht op energiebesparing is nodig om de doelen uit het energieakkoord te behalen. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen.

Strengere energie-inspecteurs gaan een milieuregel handhaven die bijna iedereen in Nederland vergeten is. Bedrijven, overheden en organisaties zijn verplicht om te investeren in energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het kabinet stuurt hiervoor twintig extra energie-inspecteurs op pad. “We hebben elke maatregel nodig om onder de twee graden opwarming van de Aarde te blijven”, zegt Dijksma voor de camera van de NOS. Het kabinet organiseert in het najaar een Nationale klimaattop voor de uitwisseling van energiebesparende ideeën.

Er zijn concrete overzichten beschikbaar met erkende maatregelen voor energiebesparing. Met deze energiebesparende maatregelen is het eenvoudiger om de gewenste energiebesparing te bereiken en daarmee ook nog eens te voldoen aan de verplichting voor energiebesparing.

€nergiek Toezicht – Pilotproject Leek
Met het project €nergiek Toezicht stimuleert de Omgevingsdienst Groningen bedrijven om energie te besparen. Daarmee draagt het project bij aan mondiale en landelijke afspraken om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. BMD Advies Noord Nederland doet mee voor en vanuit een positieve grondhouding en innovatie ten aanzien van energiebesparing.

Informatie
Mocht u verder geïnformeerd willen worden omtrent het project €nergiek Toezicht of energiebesparing dan kunt u contact zoeken met Heerco Eisma via 0594 – 280 130 of stuur een email naar info@bmdadviesnoord.nl.