Met het project €nergiek Toezicht stimuleert de Omgevingsdienst Groningen bedrijven om energie te besparen. Daarmee draagt het project bij aan mondiale en landelijke afspraken om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. BMD Advies Noord Nederland doet mee aan dit project voor én vanuit een positieve grondhouding en innovatie ten aanzien van energiebesparing.

BMD kent de overheidsregelgevingen als geen ander en kan haar klanten daarom – geheel onafhankelijk – goed door een woud van regels en verordeningen loodsen. Onder andere door het project €nergiek Toezicht is energiebesparing voor veel bedrijven actueel geworden. BMD kan uw bedrijf ondersteunen bij het maken van een kansenscan energiebesparing, waarbij ook mobiliteitsvraagstukken aan de orde kunnen komen.

Of u als onze klant nu ondersteuning wilt bij het selecteren en implementeren van energiebesparende maatregelen of advies bij Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, BMD geeft u nieuwe inzichten waarmee u slagvaardig aan de gang kunt gaan.

Pilotproject Leek
Bedrijven zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken. Het project voorkomt dat de Omgevingsdienst moet optreden tegen bedrijven die hier geen aandacht aan besteden.

De Omgevingsdienst Groningen is namens de overheden in Groningen handhaver van onder meer deze wet, maar tevens de uitvoerende instantie van het project €nergiek toezicht.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om geholpen te worden door een energieadviseur of om het naar een hoger niveau te tillen door de MVO-gedachten toe te passen. De adviseur maakt met u een plan van aanpak op maat en zorgt in overleg met de Omgevingsdienst op toezicht over de genomen maatregelen. Voor de ondernemers in de provincie Groningen, bezoek ook eens de website van €nergiek Toezicht.

Informatie
Mocht u verder geïnformeerd willen worden omtrent het project €nergiek Toezicht of energiebesparing dan kunt u contact zoeken met Heerco Eisma via 0594 – 280 130 of stuur een email naar info@bmdadviesnoord.nl.