Wegwijs in arbo

Als ondernemer bent u verplicht de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te beschermen. Dat klinkt logisch, maar eenvoudig is het niet. Onze adviseurs maken u wegwijs in het woud van regels en bepalingen en helpen u om volgens het boekje te werken.

Goede werkomstandigheden dragen bij aan een lager ziekteverzuim en minder arbeidsongeschiktheid. Dit is niet alleen goed voor werknemers, het komt ook de bedrijfsresultaten ten goede.

De Arbeidsomstandighedenwet en de Arbowet geven werknemers en werkgevers richtlijnen en normen bij het invullen van het arbeidsomstandighedenbeleid in de onderneming of sector. De Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de wet. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Niet alleen worden hoge boetes uitgedeeld na bijvoorbeeld bedrijfsongevallen die het gevolg zijn van onvoldoende maatregelen, ook volgen steeds vaker kostbare juridische procedures. Onze ervaren adviseurs ondersteunen u bij het in kaart brengen de arbeidsomstandigheden en beheersen van risico’s.

In de eerste lijn kunt u bij BMD terecht voor:

 • Risico-inventarisatie, – evaluatie en –toetsing;
 • opstellen van een taak Risico Analyse (TRA);
 • opstellen van een plan van aanpak;
 • opzetten van veiligheidsinstructies;
 • begeleiding van uw Arbo-commissie;
 • uitvoering en begeleiding van een checklist Veiligheid, Gezondheid en Milieu;
 • begeleiding inspecties;
 • Arbo-trainingen en opleiding preventiemedewerker;
 • advisering over en meting van gevaarlijke stoffen;
 • ongevalsanalyse.

Advies en begeleiding
Onze adviseurs gaan graag een stapje verder. Zij leveren specialistisch advies en begeleiding op het gebied van:

 • Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE);
 • Explosieveiligheid (ATEX);
 • Machineveiligheid/CE-markering;
 • gevaarlijke stoffen (REACH);
 • geluidsmetingen;
 • binnenklimaat;
 • legionella;
 • asbest;
 • compliance- en OHAS 18001- audits;
 • begeleiding van managementsystemen.

Interim
Onze adviseurs hebben ruime ervaring als interim Arbo-coördinatoren. U kunt hen contracteren voor:

 • KAM-coaching on the job;
 • teamontwikkeling;
 • veranderprogramma’s;

Trainingen
BMD verzorgt trainingen voor:

 • KAM-coördinator;
 • preventiemedewerker;
 • normkennis OHSAS 18001;
 • auditvaardigheden OHSAS 18001.