Nu we voorlopig geen cursussen op locatie kunnen geven willen wij toch onze kennis aan u overdragen en de cursussen online  geven. De cursussen zijn live en u kunt net als op locatie interactief uw vragen stellen.


Beste relatie,

Met dit bericht willen mijn collega’s en ik u informeren over hoe wij als BMD Advies het besmettingsgevaar door het Corona virus willen beperken. Inmiddels hebben wij net als u allemaal intensief te maken met de effecten van de nationale maatregelen in relatie tot het beperken van overdragen van het Corona virus. Voor ons geldt dat wij zorgvuldig afwegen welke relaties wij wel en welke wij niet kunnen bezoeken. Daarbij geldt uiteraard dat een beslissing daartoe niet alleen van ons afhangt. Ook u kan met beleid of risico’s te maken hebben waardoor u externe ondersteuning niet op locatie wenst te ontvangen.

Daar waar mogelijk voeren wij ons werk op afstand uit; bezoeken worden beperkt tot die locaties waar zonder fysieke aanwezigheid besprekingen niet effectief zijn of waar een opname op locatie nodig is voor verdere uitwerking van een adviesrapport.

Wij kondigen daarmee niet een algehele stop op externe bezoeken af, maar het kan voorkomen dat uw reguliere contactpersoon u tijdelijk niet volledig kan ondersteunen. Ik hoop dat wij allen zo er in slagen om het virus te bedwingen in het ontwikkelen van een te grote snelheid in het aantal besmettingen en wens u samen met al uw collega’s daarbij sterkte toe.

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Peter Frank van Benthem
Directeur

Milieuvergunningen en -rapportages kunnen ingewikkeld zijn. BMD helpt u bij het op orde brengen van uw milieu en energiezaken en het implementeren van de nieuwste voorschriften.

BMD ondersteunt uw bedrijf door met een preventieve en proactieve aanpak uw arbo- en veiligheidsvraagstukken op te lossen. Of het nou gaat om risicomanagement, ergonomie of duurzame inzetbaarheid.

Voldoen aan de nieuwste normen? Wij begeleiden u bij het opzetten en implementeren van managementsystemen voor een continue verbetering van uw bedrijfsvoering.

Met deze digitale tools blijft u altijd op de hoogte van actuele wet- en regelgeving, nieuwe richtlijnen en andere normen en ontwikkelingen in uw omgeving. Uw BMD-adviseur legt het graag uit.

CURSUS AGENDA


4 juni 2020 Online cursus Herhalingscursus Preventiemedewerker
11 juni 2020 Online cursus ADR Bewustwording
25 juni 2020 Online cursus Ergocoaching
30 juni 2020 Webinar – Beveiliging van terreinen en toegang daartoe
03 september 2020 Webinar – Voorlichting blootstelling gevaarlijke stoffen

Wij werken o.a. met:

Voldoen aan wet en regelgeving?

Betaalbare deskundigheid op maat

Kom op kennismakingsgesprek