Thema Brzo-inspectie 2017:  Veroudering

In het Brzo-2015 is als VBS-element biiii opgenomen:

“ de controle op de exploitatie — aanneming en toepassing van procedures en instructies voor veilige werking, ook met betrekking tot het onderhoud, van de installatie, de processen en de apparatuur, en voor het alarmbeheer en tijdelijke onderbrekingen; rekening houdend met de beschikbare informatie betreffende beste praktijken op het vlak van monitoring en controle met het oog op de vermindering van het risico op systeemfalen; beheer en controle van de risico’s die samenhangen met verouderende apparatuur die geïnstalleerd is in de inrichting en corrosie; inventarisatie van de apparatuur in de inrichting, strategie en methodologie voor het houden van toezicht op en de controle van de staat van de apparatuur; passende follow-upmaatregelen en noodzakelijke tegenmaatregelen;”

In het tweede deel van dit VBS-element wordt nadrukkelijk ingegaan op het aspect “ veroudering”  Dit wordt door het bevoegd gezag uitgelegd als:

 • Veroudering van de installatie (materiaaldegradatie)
 • Veroudering van de installatie (obsolescence “in onbruik geraakte delen”)
 • Veroudering van de organisatie (actuele procedures/ werkwijzen/ opleiding)

In 2017 zullen de Brzo-inspecties in het licht staan van het thema “ ageing”  veroudering van de installatie. Op de Brzo-plus site is hierover het e.e.a. gepubliceerd. Zie bijgaande link en de bijlagen op die site.  https://brzoplus.nl/actueel

Verwacht mag worden dat het inspectieteam uit de aandachtspunten/ vragenlijst zal putten tijdens de controles. Het is aan te bevelen  vroegtijdig de vragen eens te beschouwen met het oog op uw organisatie en installaties.

Informatie
Neem vrijblijvend eens contact op met een van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

 • Antwoord op al uw complexe vraagstukken?

  Wordt nu lid en abonneer u op
  onze telefonische hulpdienst
  vanaf € 28,33 p/mnd
  Aanmelden

 • BMD op Twitter

 • Cursus op Maat

  Komt u ergens in het gehele traject kennis te kort en wilt u dit aanvullen? BMD Advies Oost biedt i.s.m. BMD Advies Noord een compleet pakket aan praktijkgerichte cursussen en trainingen.

  Bekijk cursussen