Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Op dit moment ligt het wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplan en beheersverordeningen bij de Tweede kamer. In de Wet ruimtelijke ordening is een verplichting opgenomen voor gemeenten om iedere tien jaar bestemmingsplannen te actualiseren.

De actualiseringsplicht komt met dit wetsvoorstel te vervallen voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch, via ruimtelijkeplannen.nl, te raadplegen zijn. Voor plannen die dat niet zijn blijft de actualiseringsplicht in de Wro van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt.

De gemeente behoudt wel de bevoegdheid om plannen te actualiseren, wat dus betekent dat lopende procedures kunnen worden voortgezet. Maar in voorkomende gevallen kan men ook besluiten om de procedure af te breken.

Het wetsvoorstel is ingediend met het oog op de Omgevingswet en het daarin opgenomen omgevingsplan. Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht, zoals dat naar verwachting in 2019.

Gemeenten dienen in het nieuwe stelsel hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan. Dat is een aanzienlijke opgave, waarvoor gemeenten tien jaar de tijd krijgen vanaf het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt. Met de afschaffing van de huidige actualiseringsplicht wordt de ruimte gecreëerd om aan opgave te voldoen.

Informatie
Neem vrijblijvend eens contact op met een van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

 • Antwoord op al uw complexe vraagstukken?

  Wordt nu lid en abonneer u op
  onze telefonische hulpdienst
  vanaf € 28,33 p/mnd
  Aanmelden

 • BMD op Twitter

 • Cursus op Maat

  Komt u ergens in het gehele traject kennis te kort en wilt u dit aanvullen? BMD Advies Oost biedt i.s.m. BMD Advies Noord een compleet pakket aan praktijkgerichte cursussen en trainingen.

  Bekijk cursussen