Duurzaamheid & Energie

Het omgaan met energie wordt in de hedendaagse samenleving steeds belangrijker. De huidige samenleving leunt sterk op fossiele energie voor de primaire energiebron. Slechts 6% van de energie in Nederland is duurzaam opgewekt, de overige 94% is voornamelijk fossiel en zorgt voor een flinke CO2 uitstoot. De effecten hiervan zijn op verschillende vlakken merkbaar: denk aan de stijgende zeespiegel, het veranderende klimaat, maar ook de aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dit zijn enkele redenen dat er klimaatcongressen georganiseerd en klimaatverdragen ondertekend worden. De overheden zullen moeten aansluiten bij deze doelen en proberen door middel van beleid een invulling te geven aan het bereiken van de geformuleerde doelen. Dit ziet men terug in de vorm van subsidies en uiteindelijk ook in energiebesparende en CO2 reducerende maatregelen die worden vastgelegd in de nationale wet- en regelgeving. Minister Kamp stelt met de energieagenda het doel om een CO2 reductie tot 95% van de uitstoot van 1990 te realiseren. Daarnaast wordt er voor 2030 een doel van 40% gesteld.

Zoals uit bovenstaande gegevens wel blijkt, er is nog een lange weg te gaan. U zult hoe dan ook te maken krijgen met extra regelgeving omtrent energiebesparing en CO2 reductie. Daarnaast biedt de overheid ook kansen in de vorm van subsidies om hier vroegtijdig op in te springen. Echter om te Weten waar de besparingskansen liggen en hoe u uw bedrijf pragmatisch naar een fossielloze toekomst kan leiden is niet altijd even duidelijk. Hier kan BMD Advies Noord u helpen. De adviseurs bij BMD hebben naast de noodzakelijke kennis over wet- en regelgeving ook de broodnodige inhoudelijke kennis van productieprocessen en omstandigheden. De combinatie zorgt voor een praktische oplossing welke goed vertaalbaar is naar de Wet- en regelgeving omtrent energie. De besparingsmaatregelen variëren per bedrijf en gaan veel verder dan de standaard “LED” aanpak die veel bedrijven hanteren.

Voor elke vraag vind BMD een passende maatwerk oplossing. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning met een reeks producten. Zo kunnen wij van dienst zijn met:

Quick scan Energie kosten
Energiefacturen zijn onoverzichtelijk. Er staan vaak allerlei posten op waarvan onduidelijk is waar ze voor dienen. Daarmee is het ook onduidelijk of kosten wel terecht berekend worden! Met de Quick scan energiekosten controleren de energiespecialisten of de facturen juist zijn opgesteld, maar worden ook andere mogelijkheden bekeken om de energiekosten terug te dringen. Dat gebeurt op basis van no-cure-no-pay. U betaalt alleen als BMD een kostenbesparing kan realiseren.

Informatie: Quickscan Energiekosten & Het BMD kansenonderzoek

Energie-audit volgens de Energy Efficiency Directive (EED)
De energie-audit is een systematische vierjaarlijkse procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het actuele energieverbruiksprofiel van een onderneming, om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren en om verslag uit te brengen van de resultaten ervan. De energie-audit is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 FTE of ondernemingen met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

De CO2 prestatieladder
De prestatieladder is een instrument om bedrijven te helpen met energiebesparing, daarnaast gaat de prestatieladder nog een stapje verder en wordt er ook gekeken naar efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De prestatieladder is uiteindelijk gericht op het terugbrengen van de milieu impact van het bedrijf in plaats van alleen het besparen van energie. Naar de CO2 prestatieladder wordt ook steeds meer gevraagd bij projecten en aanbestedingen. Een onderdeel van de CO2 prestatieladder is de CO2 footprint.

De CO2 footprint
De CO2 footprint is een maatstaaf voor bedrijven. Het bedrijf maakt hier mee inzichtelijk hoeveel CO2 het uitstoot. Ook wordt er per bedrijfsaspect gekeken naar waar de uitstoot zit. Zo kan er effectief gereduceerd worden op de plaatsen waar het er het meest toe doet. De CO2 footprint kent een eenvoudig begin waarin de direct gebruikte energie kan worden omgerekend naar CO2 uitstoot. Echter is dit uit te breiden naar alle resources die het bedrijf bezit en gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan water, afval, CO2 – uitstoot van de grondstoffen die in het bedrijf worden gebruikt.

 

Voor meer informatie en mogelijkheden, bezoek de website www.bmdenergie.nl eens.

 

BMD Advies Noord

Lorentzpark 3B
9351 VJ Leek

Telefoon: 0594-28 01 30
E-mail: info@bmdadviesnoord.nl

Download onze leveringsvoorwaarden