Bedrijf & Omgeving

Terwijl u druk bezig bent met het reilen en zeilen van uw bedrijf, wordt er ook van u verwacht de milieu- en veiligheidswetten te kennen en na te leven. Het voldoen aan deze verplichtingen kan tijdrovend en ingewikkeld zijn. BMD Advies Noord Nederland heeft de expertise om u hierover te informeren, adviseren en ondersteunen. Wij weten wat er speelt, en nog belangrijker, wat er gaat spelen.

Omdat wij vele jaren ervaring hebben met vergunningen kunnen wij bijvoorbeeld bemiddelen tussen u en de overheid. Op deze manier bespaart u veel tijd en energie. BMD Advies Noord Nederland richt zich daarnaast op duurzame relaties met onze opdrachtgevers. We denken graag met u mee, ook over toekomstige situaties. Zo kunnen uitbreidingen of wijzigingen in het productieproces tot gevolg hebben dat u een nieuwe vergunning nodig heeft of juist niet meer vergunningplichtig bent. Door bekend te zijn met uw organisatie en uw omgeving kunnen wij advies op maat leveren. Als deelnemer van BMD Advies Noord bent u altijd op de hoogte en verzekerd van deskundig advies.

Opvolging van ruimtelijke ontwikkelingen
Het bijhouden van ruimtelijke ontwikkelingen in uw buurt is een tijdrovend en nauwkeurig proces waarbij gemakkelijk dingen verkeerd ingeschat kunnen worden. BMD Advies heeft hiervoor een innovatieve oplossing: LocisSpotter. Wijzigingen in de omgeving van uw bedrijf kunnen een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Zo kan woningbouw de uitbreiding van uw bedrijf onmogelijk maken. Ook de vestiging van een inrichting met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen kan van invloed zijn op uw eigen mogelijkheden.

Samen met u bepalen we welke ontwikkelingen van belang zijn voor uw bedrijfsvoering.

Op basis van die informatie krijgt u maandelijkse meldingen met een helder overzicht van alle veranderingen. Zo kunnen wij samen met u actie ondernemen als ongewenste veranderingen zich dreigen voor te doen en op tijd een zienswijze indienen. Wilt u meer weten? www.locisspotter.nl

Verder hebben wij onder andere expertise in onderstaande gebieden

  • Bestemmingsplannen
  • Bodembescherming en vloeistofdichtheid
  • Emissiebeperking van CO2 en NOx
  • Juridische ondersteuning
  • Milieudoorlichting van uw bedrijf
  • Ondersteuning bij overleg met uw overheid

Ik wil een vrijblijvend gesprek over


Naam

Bedrijf

Email

Uw vraag