Arbo

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met risico’s op het gebied de veiligheid van Arbo. Het kan gaan om persoonlijke, interne en externe veiligheid. Deze risico’s moeten geïnventariseerd en beoordeeld worden. BMD Advies Noord kan deze risico’s in kaart brengen en daarbij een plan van aanpak opstellen waarmee u de risico’s kunt beheersen. Met effectief beleid waarborgt u de veiligheid voor uw bedrijf, uw werknemers en de omgeving.

Het inventariseren en adviseren wordt uiteraard gedaan aan de hand van actuele wet- en regelgeving. Indien mogelijk zullen we ook eventuele toekomstige veranderingen er bij betrekken. U zult gedegen advies ontvangen waarmee u ook vooruit kunt plannen.
Onze thema’s:
RI&E Gevaarlijke stoffen
Stofeigenschappen ABM, REACH en GHS

Lees ook onze Whitepapers over Blootstellingsmetingen, Arbeidshygiëne, Duurzame Inzetbaarheid:

 

BMD Advies Noord

Lorentzpark 3B
9351 VJ Leek

Telefoon: 0594-28 01 30
E-mail: info@bmdadviesnoord.nl

Download onze leveringsvoorwaarden