Expertises

Bedrijf & Omgeving

De kwalitateit van uw directe omgeving wordt mede bepaald
door uw bedrijf. Wij ondersteunen u bij het bepalen van uw
ruimtelijke claim met bijbehorende rechten en verplichtingen.
Denk hierbij aan het bestemmingsplan, uw omgevingsvergunning
of algemene regels.
lees verder

Arbo

Het werken met machines, met gevaarlijke stoffen of in
onveilige omgevingen, maken dat het nodig is om risico
inventarisaties, MSDS (material data safety sheets) en
instructies op te stellen. Voor uw situate wilt graag dat
derden – onze adviseurs – daar ook eens kijken.
lees verder

Management & Systemen

U wilt de kwaliteit leveren die van u verwacht wordt. Daarvoor
heeft u inzicht nodig in de verbetermogelijkheden en de risico’s
binnen uw productieprocessen verbetermogelijkheden.
Uw BMD adviseur helpt u deze aspecten inzichtelijk te maken,
te kwalificeren en om te zetten in concrete acties.
lees verder

Duurzaamheid & Energie

Het verduurzamen van uw bedrijfsvoering en het zoeken naar
alternatieven is één van de grote opgaven. Ook uw bedrijf
wordt zich steeds bewuster van de gevolgen van verspilling en
verstoren van kringlopen. Wij helpen u uw bedrijfsvoering te
verduurzamen en reiken alternatieven aan.
lees verder

Milieu & Veiligheid

Zowel op gebied van veiligheid als milieu wordt van uw bedrijf
verwacht dat het zichzelf hoge eisen oplegt. Wij kunnen hiervoor
verschillende methodieken en systemen aanreiken, zoals
ISO 9001, 14001, 31000 en 26000, HACCP en prestatieladders
voor CO2 of veiligheid en assetmanagement.
lees verder