Cursus Preventiemedewerker

Algemeen Als Preventiemedewerker ben je belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en milieuaspecten binnen jouw organisatie. Het is jouw taak om dit op de werkvloer uit te dragen. Zowel in de Arbowet als in de Preventieregeling is voorlichting een verplicht onderwerp.  Om preventiemedewerkers te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden biedt BMD Advies Noord Nederland […]

Lees verder

Wijziging Besluit omgevingsrecht en gegevensuitwisseling via Inspectieview Milieu

Per 1 juli 2017 zal het Besluit omgevingsrecht worden gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het volgende: De basistaken die door een omgevingsdienst worden uitgevoerd (paragraaf 2.1). De aanwijzing van omgevingsdiensten voor basistaken die een bijzondere deskundigheid vereisen. Het gaat hierbij om de basistaken ten aanzien van activiteiten in bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (hierna: […]

Lees verder

Wijziging Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werknemers moeten gezond […]

Lees verder

Energie & Duurzaamheid

Het vakgebied Energie ontwikkelt verder door om u goed te adviseren. Recentelijk heeft Heerco Eisma de opleiding Energiebeheer afgerond bij Stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE). Met de opgedane kennis kan hij diepgaander adviseren vanuit de drie T’s: Techniek, Toepassing en Toekomst. Ons advies richt zich op energiegebruik binnen de industrie en de gebouwde omgeving. Specifieke aspecten zijn thermodynamica, het […]

Lees verder

Sponsoring

BMD Advies Noord Nederland sponsort meerdere initiatieven, via verzoeken van onze collega’s. Onder andere het hockeyteam B1 van MHC Roden. De jongens hebben hun competitie dit jaar goed afgerond en zijn als derde in de poule geëindigd. Hun keeper Martijn is regionaal kampioen geworden bij de keepers in het tegenhouden van shoot-outs. Hij heeft de regio tijdens de landelijke kampioenschappen […]

Lees verder

Bijeenkomst in het teken van de week van de RI&E 2017

Dinsdag 13 juni heeft BMD in het teken van de week van de RI&E 2017 een zeer geslaagde bijeenkomst over de Risico-inventarisatie en –evaluatie gehouden, speciaal voor scholen in het voortgezet onderwijs. Naast de praktische handvatten voor het uitvoeren van een RI&E hebben wij de deelnemers geïnformeerd over de aspecten van veiligheidsmanagement zoals cultuur, leiderschap, bewustzijn en gedrag. Hoe belangrijk […]

Lees verder

AERIUS en de PAS: Uw rechtspositie in de toekomst?

Vanwege het grote belang en de actuele ontwikkelingen, neemt BMD deel aan de klankbordgroep en kerngroep AERIUS. Het is nogal een onrustige tijd voor de PAS (programmatische aanpak stikstof). Aan de ene kant wordt er door de overheid hard gewerkt om het AERIUS model, de motor van de PAS, bij te werken en de boekhouding te vullen. Daarbij raakt de […]

Lees verder

Handreiking PGS risicobenadering beschikbaar

De PGS-reeks wordt omgezet naar een Nieuwe Stijl. Dit gebeurt op basis van een risicobenadering. Met de Nieuwe Stijl wordt transparanter waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen. Tegelijk krijgt de gebruiker meer houvast om alternatieve maatregelen toe te passen. De kern van de risicobenadering is dat vastgesteld wordt welke risico’s zich bij een installatie voor kunnen doen en wat nodig is […]

Lees verder

Meerdere openbare commentaarrondes PGS Nieuwe Stijl in de zomer 2017

In april 2017 is het concept van de PGS 25 als eerste PGS volgens Nieuwe Stijl beschikbaar gekomen voor commentaar. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijnen gereed zijn voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol (zie daarover het artikel “Handreiking PGS risicobenadering beschikbaar”). Vanaf de […]

Lees verder

Per 1 juli 2017 nieuwe erkende maatregelen energiebesparing

In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn afspraken gemaakt over energiebesparing. Dit heeft ertoe geleid dat op 1 december 2015 voor een zevental bedrijfstakken erkende maatregelen zijn opgesteld. Deze hebben via de regelgeving, de Activiteitenregeling, een officiële status verkregen. Deze maatregelen zijn uitgebreid. Per 1 juli 2017 is een groot aantal nieuwe erkende maatregelen energiebesparing toegevoegd in / aan bijlage […]

Lees verder
 • Antwoord op al uw complexe vraagstukken?

  Wordt nu lid en abonneer u op
  onze telefonische hulpdienst
  vanaf € 28,33 p/mnd
  Aanmelden

 • BMD op Twitter

 • Cursus op Maat

  Komt u ergens in het gehele traject kennis te kort en wilt u dit aanvullen? BMD Advies Noord biedt i.s.m. BMD Advies Oost een compleet pakket aan praktijkgerichte cursussen en trainingen
  Bekijk cursussen