Website LocisSpotter is live

LocisSpotter is dé attenderingsservice op het gebied van ruimtelijke ordening. Het bijhouden van ruimtelijke ontwikkelingen in uw buurt is een tijdrovend en nauwkeurig proces waarbij gemakkelijk dingen verkeerd ingeschat kunnen worden. BMD Advies heeft hiervoor een innovatieve oplossing: LocisSpotter. Wijzigingen in de omgeving van uw bedrijf kunnen een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Zo kan woningbouw de uitbreiding van uw […]

Lees verder

Veiligheidscoördinator en V&G plan bij Bouwproces

In het Arbobesluit, afdeling Bouwproces is vastgelegd dat de opdrachtgever sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk gehouden wordt voor de veiligheid tijdens het ontwerp en de uitvoering van het bouwproject. Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door meerdere aannemers, zal de opdrachtgever schriftelijk een veiligheidscoördinator moeten aanstellen (zie artikel 2.29 Arbobesluit afdeling Bouwproces). Deze voert preventiebeleid door de maatregelen die […]

Lees verder

Bewustwording of bewustzijn

Elke organisatie heeft te maken met risico’s. Risico’s dat de klant niet goed wordt bediend en vertrekt, risico’s op onveilig handelen, maar ook risico’s op het ontstaan van milieuschade. Dit alles doet afbreuk aan de kosteneffectiviteit van het bedrijf en levert schade op aan de bedrijfsvoering. In een uiterst geval kan een dergelijk moment zelfs leiden tot een bedrijfseinde. Oftewel het […]

Lees verder

Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 beschikbaar

Grote ondernemingen zijn verplicht om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een energieaudit uit te voeren. Deze audit dient periodiek (vierjaarlijks) te worden uitgevoerd. Sinds kort bestaat er binnen de EED-richtlijn de om een ISO 14001 certificaat te gebruiken bij het voldoen aan deze eisen. Voorwaarde voor de toepassing van het ISO 14001 certificaat is dat […]

Lees verder

‘Vormvrije’ m.e.r. 2.0: Mogelijke gevolgen lopende aanvragen

De richtlijn m.e.r. is op een aantal onderdelen gewijzigd. Eén van de gewijzigde onderdelen betreft de vormvrije m.e.r. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor lopende en komende aanvragen. In bijlage 1 van het Besluit milieueffectrapportage zijn activiteiten opgenomen die m.e.r. plichtig of m.e.r. beoordelingsplichtig zijn. Het gaat dan om activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Daarbij […]

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Steeds meer hoor je het begrip duurzame inzetbaarheid voorbij komen. Maar waarom is het zo belangrijk en hoe kunt u er mee aan de slag? Wat is duurzame inzetbaarheid? Duurzame inzetbaarheid is het in staat zijn om gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen en willen uitvoeren. Dit betekent dat werknemers gedurende hun loopbaan continue beschikken […]

Lees verder

Preventiemedewerker arbeidsveiligheid. Heeft u er al een aangesteld?

Wat is veranderd per 1 juli 2017? Per 1 juli zal de medezeggenschapsraad/OR moeten instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker(s) én is zij medeverantwoordelijk voor het (goed) functioneren van de preventiemedewerker(s). Het is de bedoeling dat de rol van preventiemedewerker zo meer draagvlak krijgt van de werknemers en meer gaat leven binnen de organisatie. Door deze wijziging zal, naast […]

Lees verder

Sufficio

Zondag 24 september kwamen onze collega’s van BMD Advies regio Oost in beeld bij het programma: ‘Ondernemen doen we zo’. In dit item werd Sufficio Arbo onder de aandacht gebracht door gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige Rob Snippe. Gastheer was Papierfabriek Coldenhove te Eerbeek. Coldenhove maakt al vele jaren gebruik van Sufficio om hiermee aan te tonen dat zij voldoen aan de […]

Lees verder

Uit de praktijk: Modellering Proteus geen gesneden koek

Recentelijk hebben we gesproken met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag over een opgestelde milieurisicoanalyse en bijgevoegde modellering van de lozingsrisico’s in het programma Proteus. Het was goed om met elkaar om tafel te zitten. Bij het bevoegd gezag waren vraagtekens ontstaan over de modellering en er was enigszins kritisch hierop gereageerd. Al sprekende bleek dat onze keuzes niet zo vreemd […]

Lees verder

Even voorstellen – Leonie Visser

Vanaf 16 oktober ben ik, Leonie Visser, aan de slag als junior Arbo adviseur bij BMD advies Noord Nederland. Ik ben geboren in Rolde (Drenthe) en heb na mijn middelbare school in Assen gekozen voor de opleiding Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb naast mijn studie altijd een bijbaan gehad in een bakkerij, waar ik zag dat je met […]

Lees verder
 • Antwoord op al uw complexe vraagstukken?

  Wordt nu lid en abonneer u op
  onze telefonische hulpdienst
  vanaf € 28,33 p/mnd
  Aanmelden

 • BMD op Twitter

 • Cursus op Maat

  Komt u ergens in het gehele traject kennis te kort en wilt u dit aanvullen? BMD Advies Oost biedt i.s.m. BMD Advies Noord een compleet pakket aan praktijkgerichte cursussen en trainingen.

  Bekijk cursussen