Vacature: Arbo Adviseur

In verband met onze groei zijn wij per direct op zoek naar een fulltime Arbo Adviseur We zijn voor ons team in Leek op zoek naar een junior collega met enige ervaring in het vakgebied Arbo. Wij zoeken iemand die zich wil door ontwikkelen tot adviseur, onze klanten ondersteunt en advies geeft in één of meerdere van de vakgebieden: Arbo & […]

Lees verder

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Op dit moment ligt het wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplan en beheersverordeningen bij de Tweede kamer. In de Wet ruimtelijke ordening is een verplichting opgenomen voor gemeenten om iedere tien jaar bestemmingsplannen te actualiseren. De actualiseringsplicht komt met dit wetsvoorstel te vervallen voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch, via ruimtelijkeplannen.nl, te raadplegen zijn. Voor plannen die dat niet zijn blijft de […]

Lees verder

Filter Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM)

Als bedrijf heeft u te maken met wet- en regelgeving. Ook als het gaat om energiebesparing. Deze zaken zijn voor de toezichthouder het vertrekpunt als het gaat om toezicht en handhaving op energiebesparing. Denk hierbij aan wetteksten in de Wabo (art. 1.1) als ook het Activiteitenbesluit (art. 1.10, 2.1, 2.14 – 2.16) met bijbehorende regeling (bijlage 10). Momenteel krijgen wij […]

Lees verder

Thema Brzo-inspectie 2017:  Veroudering

In het Brzo-2015 is als VBS-element biiii opgenomen: “ de controle op de exploitatie — aanneming en toepassing van procedures en instructies voor veilige werking, ook met betrekking tot het onderhoud, van de installatie, de processen en de apparatuur, en voor het alarmbeheer en tijdelijke onderbrekingen; rekening houdend met de beschikbare informatie betreffende beste praktijken op het vlak van monitoring […]

Lees verder

Vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet aangenomen

Op 24 januari 2017 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer de wet gaat per 1 juli 2017 in. De arbeidsmarkt verandert continue en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt steeds belangrijker. Met deze vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wil de regering de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken. De bedoeling van de wet is om meer […]

Lees verder

Risico adaptatie of nieuw schild

In de Omgevingswet wordt het mogelijk gemaakt om milieuwaarden vast te stellen. Het doel hiervan is om de tot gewoonte geworden spiegel-regelreflex te doorbreken en de bestuurders meer risico te laten nemen in besluitvorming. Dat wordt verwoord als het laten toenemen van de risico adaptie. In de praktijk blijkt dat een taaie kost te zijn. Er gaat veel meer aandacht […]

Lees verder

Stikstofdepositieberekening

NOX depositie is in Nederland al jarenlang een issue. Om de voortdurende discussies te temperen en de depositie te verminderen is de PAS opgezet. Voor het berekenen van de stikstofdepositie maken wij gebruik van het model AERIUS. Hoewel dit model in Nederland erkend is wordt het niet boven kritiek verheven. Dit alles heeft te maken met het politieke element wat […]

Lees verder

Ontbijtsessie gevaarlijke stoffen, opslag en transport – 17 mei 2017

Werken met gevaarlijke stoffen vraagt om specifieke kennis. Er is veel regelgeving, die niet altijd even duidelijk is. In de praktijk is daarom niet elke ondernemer bekend met de voorschriften waaraan de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen aan moet voldoen. Een gevolg van de complexe regels is dat veel bedrijven wel weten dat ze te maken hebben met […]

Lees verder

Kerstsluiting 2016

Geachte relatie, In verband met de feestdagen zal ons kantoor van vrijdag 23 december 2016 (17:00 uur) tot en met zondag 1 januari 2017 niet bezet zijn. Wij zijn u graag weer van dienst vanaf maandag 2 januari 2017. Wij wensen u en uw medewerkers prettige kerstdagen en spreken de wens uit dat onze aangename relatie zich in het komende jaar […]

Lees verder

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector vastgesteld, welke gepubliceerd is in Staatscourant 2016, 49302 (21 september). De regeling is op 1 oktober jl. in werking getreden. Het doel van de regeling is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke […]

Lees verder
  • Antwoord op al uw complexe vraagstukken?

    Wordt nu lid en abonneer u op
    onze telefonische hulpdienst
    vanaf € 28,33 p/mnd
    Aanmelden

  • BMD op Twitter