• Suikerunie Referentie project:

  Suikerunie

  Suikerunie: De samenwerking wordt als goed en adequaat ervaren. Er zijn diverse complexe projecten uitgevoerd door BMD, de wisselwerking tussen Suiker Unie en BMD hierbij is positief ervaren.

 • AkzoNobel Delfzijl Referentie project:

  AkzoNobel Delfzijl

  Akzo Nobel Delfzijl: BMD is persoonlijk, laagdrempelig, maar tegelijkertijd professioneel en speelt snel in op de vragen bij Akzo.

 • Autonational B.V. Referentie project:

  Autonational B.V.

  Autonational ontwikkelt en produceert specialistische machines en geïntegreerde productiesystemen. Zowel op kwaliteits- als op Arbo-gebied maakt Autonational met tevredenheid gebruik van de kennis en expertise van BMD Noord. Wat ons betreft een constructieve samenwerking.

Bedrijfsadviseurs voor Milieu en Veiligheid

Zowel op gebied van veiligheid als milieu wordt van bedrijven verwacht dat zij zichzelf hoge eisen opleggen en daaraan voldoen. Daarvoor zijn verschillende methodieken en systemen beschikbaar om dat inzichtelijk maken en te beheersen, zoals ISO 9001, 14001, 31000 en 26000, HACCP, prestatieladders voor CO2 of veiligheid en assetmanagement. BMD adviseurs ondersteunen.
Lees meer

Nieuw - Cursussen en trainingen

BMD Oost start i.s.m. BMD Noord een opleidings- en trainingentraject. De praktijkgerichte cursussen worden incompany of op bij BMD Noord in Leek gegeven.
Lees meer