• Suikerunie Referentie project:

  Suikerunie

  Suikerunie: De samenwerking wordt als goed en adequaat ervaren. Er zijn diverse complexe projecten uitgevoerd door BMD, de wisselwerking tussen Suiker Unie en BMD hierbij is positief ervaren.

 • Autonational B.V. Referentie project:

  Autonational B.V.

  Autonational ontwikkelt en produceert specialistische machines en geïntegreerde productiesystemen. Zowel op kwaliteits- als op Arbo-gebied maakt Autonational met tevredenheid gebruik van de kennis en expertise van BMD Noord. Wat ons betreft een constructieve samenwerking.

 • Venko Groep Referentie project:

  Venko Groep

  Venko ervaart de samenwerking met BMD Advies als een goede samenwerking die zeer plezierig verloopt. De vragen, die zij stelt, worden adequaat opgepakt en gemaakte afspraken worden netjes nagekomen. Venko vindt dat BMD een hoge mate van deskundigheid op diverse expertises bezit.

BMD Advies Noord verdiept zich in uw situatie

BMD Advies Noord ondersteunt en adviseert uw organisatie op het gebied van milieu, kwaliteitszorg, veiligheid. De praktijk, efficiëntie, begeleiding en kennisoverdracht staan bij ons centraal. Onze adviseurs hebben een specifieke expertise, kennen de praktijk en richten zich op een duurzame en betrokken relatie.
Lees meer

Bedrijfsadviseurs voor Milieu en Veiligheid

Zowel op gebied van veiligheid als milieu wordt van bedrijven verwacht dat zij zichzelf hoge eisen opleggen en daaraan voldoen. Daarvoor zijn verschillende methodieken en systemen beschikbaar om dat inzichtelijk maken en te beheersen, zoals ISO 9001, 14001, 31000 en 26000, HACCP, prestatieladders voor CO2 of veiligheid en assetmanagement. BMD adviseurs ondersteunen.
Lees meer